Regels

Regelement

Natuurlijk komen er afspraken kijken bij een expeditie als de Scrapmetalrally. Om alles in goede banen te leiden, dient iedereen zich aan onderstaande regels te houden.

Voertuig
1. Minimaal 2 deelnemers per team

2. De APK van de auto waarin wordt deelgenomen, moet minimaal geldig zijn t/m 1 september 2024

3. De auto moet minimaal WA-verzekerd zijn

4. Het is verplicht om je verzekeraar te melden dat je meedoet aan de Scrapmetalrally en je moet beschikken over een schriftelijke bevestiging hiervan

5. De auto mag max. een dagwaarde hebben van € 1500,-. De kosten van het ‘opleuken’ worden hierbij buiten beschouwing gelaten

6. Bouwjaar van de auto is 2004 of eerder

7. Het max. toelaatbaar gewicht (GVW) van de auto waarin wordt deelgenomen mag niet groter zijn dan 3.500 kg

8. Aanhangers en caravans zijn niet toegestaan

9. De auto mag niet voorzien zijn van delen die verder dan 10 cm buiten de auto steken

10. Onder een hoogte van 2 meter mogen zich op/aan de auto geen (scherpe) uitstekende delen bevinden die bij een eventuele aanrijding iemand zouden kunnen verwonden

Deelnemers
1. Alle deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op de datum van de start. Dus ook passagiers/bijrijders.

2. Alle deelnemers die achter het stuur plaatsnemen, moeten minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Deelnemers die hier niet aan voldoen, mogen wel als passagier meerijden.

3. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs geldig tot minimaal 6 maanden na terugkeer.

4. Deelnemer stemt er mee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt voor het organiseren van de toerrally en dat deze kunnen worden doorgegeven aan autoriteiten van landen die in de route zijn opgenomen wanneer deze dat van de rallyorganisatie verlangen.

5. Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken te nuttigen in de auto. Dit geldt voor alle teamleden, ook de mensen die niet rijden.

6. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk om zich te informeren over het reisadvies van de te bezoeken landen en te voldoen aan de daar geldende richtlijnen.

7. Het is verboden dieren mee te nemen tijdens het evenement.

Verkeersregels
1. Het is ten strengste verboden om verkeersregels, snelheidslimieten en andere wetten en regels op wat voor gebied dan ook te overtreden.

2. Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd, er is geen competitie.

3. Aan de Scrapmetalrally mag alleen worden deelgenomen met door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland goedgekeurde auto’s. De rallydeelnemer is zelf verantwoordelijk dat de auto voldoet aan alle wettelijke en/of technische eisen.

Inschrijven
1. Op uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de start van de Scrapmetalrally 2024 moeten alle benodigde documenten compleet zijn aangeleverd bij de organisatie. Is dit niet het geval, dan vervalt de inschrijving en wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

2. Tot 10 juni 2024 kunnen er deelnemers worden toegevoegd en/of gewijzigd en gegevens van de auto worden ingevoerd. Na 10 juni is dit niet meer mogelijk.

3. Bij annulering door een deelnemer wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd, noch een annuleringsvergoeding verstrekt.

Originaliteitsprijs en mooiste foto
1. Er wordt een prijs uitgereikt aan het team met de meest originele auto. De originaliteitsprijs wordt bepaald op democratische wijze d.m.v. stemming. Daarnaast kan elke deelnemer zijn favoriete foto inleveren. De organisatie kiest de allermooiste.